נווטו אלינוחייגו אלינו
שומן עגל
צורת חיתוך

35

כמות