נווטו אלינוחייגו אלינו
שוק הודו

נמכרים ביחידות כמו שוקי עוף, ומתאימים לצלי ולגריל, בדומה לשוקי עוף. 

25

כמות