נווטו אלינוחייגו אלינו
שוק טלה
צורת חיתוך

90

כמות